بیانیه ماموریت

گروه دبیری مجموعه ای است فعال در صنعت “مشاوره مدیریت منابع انسانی” که با بهره گیری از تیم های حرفه ای و دانشی که در دپارتمان های تخصصی مختلف سازماندهی گردیده اند؛ می کوشد با رویکردی کیفیت مدار ، چابک و اخلاق محور، بیشترین بهره وری و بازدهی را از طریق استقرار و توسعه واحد منابع انسانی و زیرسیستم های مترقی آن ، برای مشتریان خود ایجاد نماید.