عارضه یابی با Journey Map

1.کلیات و اهمیت و ضرورت موضوع:

نقشه سفر کارکنان  تجربیات کلان کارکنان در سازمان را تشریح می‌کند. به عبارت دیگر نقشه سفر کارکنان مسیر او را از نخستین ارتباط (First Touch-point) تا زمانی که سازمان ما را ترک می‌کند، ترسیم می‌نماید و فاصله بین انتظارات کارکنان و تجربه واقعی‌شان در مراحل کلیدی طول سفر را به تصویر می‌کشد. این نقشه کمک می‌کند نیازها و انتظارات کارکنان را شناخته و اقدامات مناسب آن را طراحی کنیم. نتایج نظرسنجی از کارکنان، گفتگوهای غیررسمی با کارکنان، مصاحبه با کارکنان و مدیران منابعی هستند که به ما در ترسیم نقشه سفر کارکنان کمک می‌کنند. همانگونه که در کسب و کار ، سازمان خود را از منظر مشتریان ارزیابی می کنیم ، برای اینکه این سازمان از دید کارکنان ، بهتر محل برای کارکردن باشد ؛ سازمان خود را از منظر مشتریان داخلی یا همان کارکنان سازمان بررسی می کنیم

مزایا و کاربردهای فاز شناخت با ابزار Journey Map عبارتند از:

  • ارائه یک دیدگاه واقعی از وضع موجود سازمان به کارفرما
  • تعیین نقاط مثبت و جذاب و قوت سازمان از منظر کارکنان
  • تعیین نقاط قابل بهبود سازمان از منظر کارکنان
  • اطمینان از انجام طراحی های فاز بهبود مبتنی بر اسناد بالادستی اعم از برنامه های استراتژیک و …
  • تعیین سطح بلوغ سازمان از منظر کارکنان

 

2.مراحل اجرا:

فاز یکم- تنظیم و توزیع پرسشنامه در میان جامعه هدف

فاز دوم- تحلیل نتایج و تعیین نقاط قابل بهبود

 

3.پیش نیاز:

ندارد

4.خروجی:

  •  گزارش تحلیلی وضعیت کلان سازمان از منظر کارکنان
  • تعریف پروژه های بهبود سازمانی درحوزه HR