داستان ما

گروه دبیری درسال 1396 و با بهره گیری از یک تیم تخصصی و مجرب تاسیس  و در زمینه ارائه خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی فعالیت می نماید .

این گروه افتخار دارد که در طول دوره فعالیت خود ، اقدامات پایدار و ارزنده ای در زمینه ایجاد و توسعه واحد منابع انسانی سازمان های کوچک و بزرگ ، در حوزه های صنایع تولیدی (مواد غذایی، قطعه سازی ، لوازم خانگی ، کشاورزی و دامپروری )، حوزه خدمات (بهداشت و درمان ، فناوری اطلاعات، FMCG و گردشگری)، حوزه بازرگانی و همچنین حوزه استارتاپها  به انجام رسانده است.

گروه دبیری ، به صورت مداوم و مستمر، تجربه پیاده سازی و استقرار واحد منابع انسانی استاندارد و فرآیندهای آن ، در شرکت های با زمینه های گوناگون تولیدی و خدماتی را داشته است.

دانش نهادینه شده از این  تجربیات ، چراغ راهی است که موفقیت پروژه های آتی را تضمین می کند.