عارضه یابی سازمانی

1.کلیات ، اهمیت و ضرورت موضوع:

آغاز هر پروژه بهبود، مستلزم فاز شناخت و تحلیل شرایط محیط اجرای آن پروژه می باشد . اجرای دقیق فاز شناخت ، نشانه ای از جدیت کارفرما برای اجرای  فرآیند بهبود سازمانی است. هدف از مرحله شناخت ،شناسایی میزان بلوغ سازمان در حوزه منابع انسانی وتعیین نقشه راه بهبود های آتی است . در واقع در ان مرحله به منظور جلوگیری از دوباره کاری ها ، موازی کاری ها و خطاهای کوچک و بزرگ در حین اجرا ، نیاز به شناخت دقیق سازمان و ایجاد چشم انداز دقیق از اقدامات آتی هستیم. از دیگر مزایا و کاربردهای فاز شناخت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ارائه یک دیدگاه واقعی از وضع موجود سازمان به کارفرما
  • اطمینان از انجام طراحی های فاز بهبود مبتنی بر اسناد بالادستی اعم از برنامه های استراتژیک و …
  • تعیین سطح بلوغ سازمان در حوزه HR
  • استفاده از نتایج فاز شناخت به منظور شرکت در جایزه ملی منابع انسانی

 

2.روش اجرا:

به منظور اجرای فاز شناخت و عارضه یابی ، اقدامات زیر متصور است:

  • عارضه یابی با ابزار Journey Map
  • عارضه یابی با رویکرد 34000

3.پیش نیاز:

ندارد

4.خروجی:

  •  گزارش تحلیلی میزان بلوغ سازمان
  • تحلیل شکاف
  • تعریف پروژه های بهبود سازمانی درحوزه HR